Alvastra biodlarförening i Ödeshög

Välkommen till vår hemsida

Vi har vår bigård vid Karslund som ligger efter vägen till Adelöv c:a 1,5 km s St Åby kyrka.

Här träffas vi varje torsdag kl 1700 från mitten av april till och med september för att umgås,diskutera erfarenheter och att se till våra samhällen mm.

Våra bikupor

VÄLKOMMEN ATT HÄLSA PÅ