Vår styrelse 2023

vår styrelse för 2023 omvaldes och är

Ordf:              Hans Ström  tel 0705947959,   hans.g.strom@telia.com

Kassör:        Jonny Stålknapp 0706088114,   jstalknapp@gmail.com

Sekr:            Ulla-Britt Bäck 0701719964,   u-b.back@hotmail.com

Ledamot:   Tomas Hermansson 0702179903   uthermansson@gmail.com

Ledamot: Håkan Strotz 0733702685,   hakan@urnatur.se

Utbildningsansvarig, webbredaktör

Jonny Stålknapp 0706088114,   jstalknapp@gmail.com