Svärmansvarig

Om du får en bisvärm kan du kontakta Tomas som hjälper dig att ta hand om svärmen.

Tomas Hermansson 0702179906   uthermansson@gmail.com